Администрация Николаевского морского порта

Об объявлении осадок судов в порту и осадок судов для портовых причалов

Приказом Николаевского филиала государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» (администрация Николаевского морского порта) от 20.07.2020 № 142/18, установлено объявленную осадку судов в порту и осадку судов для портовых причалов (текст приказа https://www.portnikolaev.com/file_library/tfiles/408_Skan-kopiya(10).PDF ).

Відомості про укладені договори вартість яких перевищує 1 млн. грн.

 

Предмет договору

 

Контрагент

 

Вартість договору

Строк дії договору

Охоронні послуги за кодом ДК 021:2015 79710000-4 (послуги з підтримання режиму перебування і переміщення в морському порту)

Товариство з обмеженою відповідальністю „ОХОРОННА КОМПАНІЯ „АЛЬФА БЕЗПЕКА”

директор Горовенко Ігор Миколайович

Юридична адреса: 04116,

м. Київ, вул. Коперника, буд. 16-А, приміщення 65

Код ЄДРПОУ 40207890

ІПН № 402078926593

Витяг № 1926594502105 з реєстру платників податку на додану вартість

12 322 195,20 (дванадцять мільйонів триста двадцять дві тисячі сто дев‘яносто п‘ять гривень 20 коп.) грн. без ПДВ, крім того ПДВ 2 464 439,04 (два мільйони чотириста шістдесят чотири тисячі чотириста тридцять дев‘ять гривень 04 коп.) грн., разом ціна цього Договору становить 14 786 634,24 (чотирнадцять мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч шістсот тридцять чотири гривні 24 коп.) грн. з ПДВ

Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами, та діє по 31.12.2020р., включно, а в частині виконання грошових зобов’язань до повного їх виконання Замовником.

Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів

Код рядка

Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗІ для оприлюднення

Одиниця виміру

Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ)  

Досягнутий рівень                         за 2019 рік

А

Б

1000

2000

4000

 

         Назва телекомунікаційної послуги:

 

 

 

1

Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час

%

не менше 90

100

2

Відсоток справних таксофонів

%

не менше 90

 -

3

Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час

%

не менше 65

92,5

4

Відсоток рахунків, на які були отримані звернення  від споживачів  щодо їх некоректності (неправильності)

%

не більше 1

0,4

5

Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів.

%

не більше 10

1,16

6

Відсоток неуспішних викликів для міських викликів.

%

не більше 5

1,41

7

Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД)

%

не більше 5

-

8

Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірюання якості передачи мови.

%

не менше 85

-

9

Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора..

%

не менше 95

100

Відомості про укладені договори вартість яких перевищує 1 млн. грн.

Предмет договору

 

Контрагент

 

Вартість договору

Строк дії договору

Будівельні роботи та поточний ремонт за кодом ДК021:2015 45000000-7 (Капітальний ремонт мереж теплопостачання адміністрації Миколаївського морського порту)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО „МОНТАЖ-ТЕХНОЛОГИЯ”

директор Волощук Володимир Володимирович

вул. Сілікатна, буд. 277, кв.116, м. Миколаїв, 54048

Код ЄДРПОУ 32282891

ІПН № 322828914030

Свідоцтво № 19756402 про реєстрацію платника податку на додану вартість

 

3 847 629,00 (три мільйони вісімсот сорок сім тисяч шістсот двадцять дев‘ять гривень 00 копійок) грн. без ПДВ, крім того ПДВ 769 525,80 (сімсот шістдесят дев‘ять тисяч п‘ятсот двадцять п‘ять гривень 80 копійок) грн., разом ціна цього Договору становить 4 617 154,80 (чотири мільйони шістсот сімнадцять тисяч сто п‘ятдесят чотири гривні 80 копійок) грн. з ПДВ

З дати підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками, якщо такі є, у випадках, передбачених чинним законодавством України і діє до 31.12.2020 року, а в частині здійснення розрахунків Замовником за виконані роботи та виконання гарантійних зобов’язань Підрядником – до повного виконання зобов’язань.

Відомості про укладені договори вартість яких перевищує 1 млн. грн.

Предмет договору

 

Контрагент

 

Вартість договору

Строк дії договору

 

 

 

 

Електрична енергія за кодом ДК 021:2015 09310000-5 (електрична енергія (активна))

ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»

директор Лінченко Валентин Володимирович,

вул. Погранична, 39/1, місто Миколаїв, Миколаївська обл., 54017

Код ЄДРПОУ 42129888

ІПН № 421298814042

Витяг № 1814044500124 з реєстру платників податку на додану вартість

 

1 540 000,00 грн (один мільйон п’ятсот сорок тисяч гривень 00 коп.) без ПДВ; крім того ПДВ  - 308 000,00 грн; разом з ПДВ – 1 848 000,00 грн (один мільйон вісімсот сорок вісім тисяч гривень 00 коп.)

 

 

з моменту підписання, але не раніше 01 січня 2020 року і укладається на строк до 31.12.2020 р., але у будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань

Відомості про укладені договори вартість яких перевищує 1 млн. грн.

Предмет договору

 

Контрагент

 

Вартість договору

Строк дії договору

Протипожежне рятувальне та захисне обладнання за кодом ДК 021:2015 35110000-8 (аварійно-рятувальне майно).

Товариство з обмеженою відповідальністю „МАРКО ЛТД”, директор  Коваль Володимир Іванович,

вул. Проценка, 23/5, м. Одеса, 65031

Код ЄДРПОУ 30284125

ІПН №302841215535

Витяг

№ 1515534501345

з реєстру платників податку на додану вартість від 09.10.2015

 

979 910,00 грн. (дев`ятсот сiмдесят дев`ять тисяч дев`ятсот десять гривень 00 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ 195 982,00 грн. (сто дев`яносто п`ять тисяч дев`ятсот вiсiмдесят двi гривнi 00 копійок), разом ціна цього Договору становить

1 175 892,00 грн. (один мiльйон сто сiмдесят п`ять тисяч вiсiмсот дев`яносто двi гривнi 00 копійок) з ПДВ

З дати підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками, якщо такі є, у випадках, передбачених чинним законодавством України, та затвердженням фінансового плану Покупця на відповідний 2019 рік (відкладальна обставина згідно з ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України) і діє до 31.12.2019 року, а в частині здійснення розрахунків Покупцем за поставлений Товар, який було відправлено в межах строку дії цього Договору, та виконання гарантійних зобов’язань Постачальником - до повного виконання зобов’язань.

Відомості про укладені договори вартість яких перевищує 1 млн. грн.

Предмет договору

 

Контрагент

 

Вартість договору

Строк дії договору

Електрична енергія за кодом ДК 021:2015 09310000-5 (електрична енергія)

ТОВ «ЕНСОЛ УКРАЇНА»

генеральний директор Рябенко Владислав Петрович,

Вул. Антоновича, 51, поверх 6, м. Київ, 03150

Код ЄДРПОУ 40692920

ІПН № 406929203174

Витяг № 1926504500738 з реєстру платників податку на додану вартість від 16.05.2019

 

2 146 282,69 (два мільйони сто сорок шість тисяч двісті вісімдесят дві гривні 69 коп.) грн. без ПДВ, крім того ПДВ 429 256,54 (чотириста двадцять дев‘ять тисяч двісті п‘ятдесят шість гривень 54 коп.) грн., разом ціна цього Договору становить 2 575 539,23 (два мільйони п‘ятсот сімдесят п‘ять тисяч п‘ятсот тридцять дев‘ять гривень 23 копійки) грн. з ПДВ

з 01.12.2019 року і діє до 31.12.2019 року, а в частині зобов’язань, які виникли в період дії Договору і відповідальності за їх виконання – до повного їх виконання, проведеного в належному порядку

Вільна ціна (тариф) на послуги МФ ДП «АМПУ» допуску (доступу) користувача до портової інфраструктури, що вводяться в дію з 25.11.2019 року

№ п/п

Назва  послуги

Одиниця виміру

Вільна ціна (тариф)

 (без ПДВ)

1

Допуск (доступ) користувача до портової інфраструктури, а саме: під'їздні залізничні колії, стрілочні переводи, які закріплені за державним підприємством «Адміністрація морських портів України» в особі Миколаївської філії

грн./вагон

 195,00

Відомості про укладені договори вартість яких перевищує 1 млн. грн.

Предмет договору

 

Контрагент

 

Вартість договору

Строк дії договору

Будівельні роботи та поточний ремонт за кодом ДК 021:2015  45000000-7 (Роботи з капітального ремонту огорожі порту) відповідно до робочого проекту «Коригування робочого проекту «Капітальний ремонт  огорожі порту за адресою м. Миколаїв, вул. Заводська, 23»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „АГРО КОНСТРАКШН”

директор Стасюк Артур Миколайович,

03164, м. Київ, вул. Підлісна, 1, оф.1,

Код ЄДРПОУ 40288634

ІПН №402886326575

Витяг № 1626574503548 з реєстру платників податку на додану вартість від 24.02.2016

 

10 795 840,00 (десять мільйонів сімсот дев‘яносто п‘ять тисяч вісімсот сорок гривень 00 копійок) грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% 2 159 168,00 (два мільйони сто п‘ятдесят дев‘ять тисяч сто шістдесят вісім гривень 00 копійок) грн., разом ціна договору становить 12 955 008,00 (дванадцять мільойнів дев‘ятсот п‘ятдесят п‘ять тисяч вісім гривень 00 копійок) грн. з ПДВ

З дати підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками, якщо такі є, у випадках, передбачених чинним законодавством України, та затвердженням фінансового плану Замовника на відповіднийрік (відкладальна обставина згідно з ч. 1 ст. 212 Цивільного кодексу України) і діє по 31.12.2020, а в частині здійснення розрахунків та виконання гарантійних зобов’язань - до їх повного виконання

Расположение

Координаты порта: 46°56′N, 34°57′E.

Адрес

Ул. Заводская 23, Николаев, 54020, Украина

Контакты

Тел.:  (0512) 50-84-00; (0512) 24-10-00

Факс: (0512) 50-88-07; (0512) 50-78-34

E-mail: mf@nik.uspa.gov.ua

Официальный сайт: www.portnikolaev.com

Порт в системе транспортных коридоров

Администрация Николаевского морского порта

ГП «НМТП»