Администрация специализированного морского порта Ольвия

Законодательство

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів у сфері морського та річкового транспорту, що стосуються діяльності державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року

Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права

Кодекс торговельного мореплавства України

Закон України

Про морські порти України

Закон України

Про концесію

Закон України

Про державно-приватне партнерство

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 495

Про затвердження Порядку відкриття та закриття морських портів

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 496

Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 670

Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 926

Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф),придбанні,утриманні обладнання,пристроїв та механізмів,відшкодуванні витрат на ліквідації аварій на території та акваторії морського порту

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 1996 року № 640

Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 269

Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення

Постанова Кабінет Міністрів України від 3 червня 2013 року № 405

Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 406

Деякі питання акваторій морських портів

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року № 814

Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року № 1137

Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства

Постанова Кабінету Міністрів України від12 травня 2007 року № 722

Про заходи щодо підвищення рівня безпеки на морському та річковому транспорті

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 548-р

Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 серпня 2007 року № 694, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2007 року за № 1167/14434

Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх водних шляхів України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 червня 2007 року № 498, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2007 року за № 905/14172

Про затвердження Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 1 серпня 2007 року N 655, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2007 року за № 1150/14417

Про затвердження Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

Наказ Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 року № 341, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 червня 2001 року за № 544/5735

Про затвердження Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку від 03 грудня 2007 року № 1095, зареєстрований в Міністерстві юстиції 19 грудня 2007 року за № 1380/14647

Про затвердження Положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу Актів про відповідність портових засобів

Наказ Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року № 904, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за № 1193/8514

Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

Наказ Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952

Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 лютого 2007 року № 159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за № 806/14073

Про затвердження Правил пожежної безпеки на морських суднах України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 лютого 2007 року № 159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за № 806/14073

Про затвердження Правил пожежної безпеки на морських суднах України

Наказ Міністерства транспорту України від 14 січня 2002 року № 11, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за № 91/6379

Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів

Наказ Міністерства транспорту України від 10 квітня 2001 року № 205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 травня 2001 року за № 452/5643

Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України

Наказ Міністерства транспорту України від 14 грудня 1998 року № 497, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1998 року за № 848/3288

Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення

Наказ Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 року № 340, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 червня 2001 року за № 545/5736

Про затвердження Типового положення про службу регулювання руху суден

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 травня 2005 року № 257, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2005 року за № 1191/11471

Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 травня 2006 року № 463, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 року за № 619/12493 

Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях, підхідних каналах та судноплавних шляхах воднотранспортного комплексу України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462

Про портові збори

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03 березня 2013 року № 966, зареєстрований в Міністерстві юстиції України18 грудня 2013 року за № 2139/24671

Про затвердження Тарифів на послуги з регулювання руху суден

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1902/24434

Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 812, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2013 року за № 1950/24482

Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 813, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1901/24433

Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 лютого 2013 року № 91, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  06 березня 2013 року за № 363/22895

Про затвердження Порядку ведення Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 26 грудня 2013 року № 1059, зареєстрований в Міністерстві юстиції України16 січня 2014 року за № 72/24849

Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення проведення криголамних робіт

Наказ Міністерства інфраструктури України від 05 червня 2013 року № 348, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2013 року за № 1401/23933

Про затвердження Правил надання послуг у морських портах України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 08 травня 2013 року № 291, зареєстрований в Міністерстві юстиції України24 травня 2013 року за № 807/23339

Про затвердження Порядку надання послуг з регулювання руху суден

Наказ Міністерства інфраструктури України від 08 травня 2013 року № 294, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 834/23366

Про затвердження Порядку надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення мореплавства у морських портах України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 21 серпня 2013 року № 631, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2013 року за № 1533/24065

Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 червня 2013 року № 430, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2013 року за № 1230/23762 

Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту

Наказ Міністерства інфраструктури України від 15 квітня 2013 року № 220, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 року за № 922/23454 

Про затвердження Типового положення про загін охорони морського порту

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 198, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2013 року за № 654/23186 

Про затвердження Порядку організації охорони морських та річкових портів

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 липня 2013 року № 505, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1360/23892 

Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт

Наказ Міністерства інфраструктури України від 08 травня 2013 року № 292, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 червня 2013 року за № 920/23452 

Про затвердження Положення про морських лоцманів

Наказ Міністерства інфраструктури України від 12 березня 2011 року № 14, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2011 року за № 447/19185 

Про затвердження Правил льодового проведення суден

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 190, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за № 632/23164 

Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 березня 2013 року № 191, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2013 року за № 614/23146 

Про затвердження Переліку даних про судно, що надаються у тому числі за допомогою технічних суднових засобів

Наказ Міністерства інфраструктури України від 04 вересня 2013 року № 662, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1575/24107

Про затвердження Переліку районів обов'язкового лоцманського проведення та категорій суден, що звільняються від обов'язкового лоцманського проведення

Наказ Міністерства інфраструктури України 05 грудня 2016 року № 433, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1713/29843 

Про затвердження Інструкції про порядок пломбування в морських портах суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять

Наказ Міністерства інфраструктури України від 25 лютого 2011 року № 7, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 травня 2011 року за № 606/19344

Про комплекс заходів щодо створення річкової інформаційної служби на внутрішніх водних шляхах України

Расположение

Координаты порта: 46.83485˚ N, 31.9535˚E

Адрес

А/я 170, Николаев, 54052, Украина.

Контакты

Тел.: +38 (0512) 675-400

Т/факс: +38 (0512) 675-409

 

Порт в системе транспортных коридоров