Законодавство

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів у сфері морського та річкового транспорту, що стосуються діяльності державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року

Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі 1974 року

Конвенція Організації Об'єднаних Націй з морського права

Кодекс торговельного мореплавства України

Закон України

Про морські порти України

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 495

Про затвердження Порядку відкриття та закриття морських портів

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 496

Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 670

Про затвердження Порядку надання центральними та місцевими органами виконавчої влади допомоги адміністрації морських портів України, власникам морських терміналів, портовим операторам у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 24 липня 2013 року № 926

Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф),придбанні,утриманні обладнання,пристроїв та механізмів,відшкодуванні витрат на ліквідації аварій на території та акваторії морського порту

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 12 червня 1996 року № 640

Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 269

Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення

Постанова Кабінет Міністрів України від 3 червня 2013 року № 405

Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб'єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 406

Деякі питання акваторій морських портів

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 червня 1998 року № 814

Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451

Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 року № 1137

Про затвердження Положення про Державну систему управління безпекою судноплавства

Постанова Кабінету Міністрів України від12 травня 2007 року № 722

Про заходи щодо підвищення рівня безпеки на морському та річковому транспорті

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року № 548-р

Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 серпня 2007 року № 694, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2007 року за № 1167/14434

Про затвердження Правил запобігання забрудненню із суден внутрішніх водних шляхів України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 14 червня 2007 року № 498, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 серпня 2007 року за № 905/14172

Про затвердження Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 1 серпня 2007 року N 655, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 5 жовтня 2007 року за № 1150/14417

Про затвердження Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

Наказ Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 року № 341, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 червня 2001 року за № 544/5735

Про затвердження Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден

Наказ Міністерства транспорту та зв’язку від 03 грудня 2007 року № 1095, зареєстрований в Міністерстві юстиції 19 грудня 2007 року за № 1380/14647

Про затвердження Положення про схвалення оцінок і планів охорони портових засобів та видачу Актів про відповідність портових засобів

Наказ Міністерства транспорту України від 20 листопада 2003 року № 904, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2003 року за № 1193/8514

Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті

Наказ Міністерства транспорту України від 17 липня 2003 року № 545, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 березня 2004 року за № 353/8952

Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 лютого 2007 року № 159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за № 806/14073

Про затвердження Правил пожежної безпеки на морських суднах України

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 лютого 2007 року № 159, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 липня 2007 року за № 806/14073

Про затвердження Правил пожежної безпеки на морських суднах України

Наказ Міністерства транспорту України від 14 січня 2002 року № 11, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 лютого 2002 року за № 91/6379

Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів

Наказ Міністерства транспорту України від 10 квітня 2001 року № 205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 травня 2001 року за № 452/5643

Про затвердження Правил реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах, морських установках і в портах України

Наказ Міністерства транспорту України від 14 грудня 1998 року № 497, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 грудня 1998 року за № 848/3288

Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення

Наказ Міністерства транспорту України від 28 травня 2001 року № 340, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 червня 2001 року за № 545/5736

Про затвердження Типового положення про службу регулювання руху суден

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 27 травня 2005 року № 257, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2005 року за № 1191/11471

Про затвердження Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 травня 2006 року № 463, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2006 року за № 619/12493 

Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях, підхідних каналах та судноплавних шляхах воднотранспортного комплексу України

Наказ Міністерства інфраструктури України від 27 травня 2013 року № 316, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 червня 2013 року за № 930/23462

Про портові збори

Наказ Міністерства інфраструктури України від 03 березня 2013 року № 966, зареєстрований в Міністерстві юстиції України18 грудня 2013 року за № 2139/24671

Про затвердження Тарифів на послуги з регулювання руху суден

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 811, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2013 року за № 1902/24434

Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників

Наказ Міністерства інфраструктури України від 18 жовтня 2013 року № 812, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 листопада 2013 року за № 1950/24482

Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден та суднової команди морських суден

АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

© 2013 — 2018 | PRIVACY POLICY. POWERED BY ASA&NNV

Ми в соціальних мережах

n-ayt-n