ЕКОЛОГІЯ

Відповідно до Закону України «Про морські порти України» державне підприємство «Адміністрація морських портів України» створено з метою забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища…

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ISO 14001:2015

Виконання покладених на державне підприємство «Адміністрація морських портів України» обов’язків в сфері охорони довкілля забезпечується належним функціонуванням «Системи екологічного менеджменту ДП «АМПУ», яка сертифікована українським офісом міжнародного сертифікаційного органу «Бюро Верітас», на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту – Вимоги та настанови щодо застосування». Міжнародним сертифікаційним органом «Бюро Верітас» раз на рік проводиться наглядовий аудит, та раз на три роки – повторний сертифікаційний (ресертифікаційний) аудит для підтвердження відповідності «Системи екологічного менеджменту ДП «АМПУ» вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Система екологічного менеджменту – Вимоги та настанови щодо застосування».

Екологічна політика

Звіт щодо реалізації Екологічної політики

Сертифікат ISO 14001:2015

ПРИЙМАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ З СУДЕН

ПОРТОВІ ПРИЙМАЛЬНІ СПОРУДИ

Забезпечення наявності та функціонування портових приймальних споруд в морських портах України відповідно до Міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 покладено на Адміністрацію морських портів України.

Форма сповіщення про забруднюючі речовини, які підлягають здачі з судна в порту/Notification form of waste delivery from ships to port

Плани поводження з судновими відходами та залишками вантажу в адміністраціях портів/ Plan on treatment ship waste and cargo residues at sea port authority

Контактні дані для подання Форми сповіщення/ Сontact details for submitting the Notification form

Система екологічного менеджменту

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою збереження стану довкілля, прогнозування його змін та оцінки функціонування впровадженої системи екологічного менеджменту на підприємстві здійснюється моніторинг стану навколишнього природного середовища.

Моніторингові дослідження води у фонових точках

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Відстеження, локалізації та ліквідації забруднень

ЗАБРУДНЕННЯ АКВАТОРІЙ ПОРТІВ

Державою вжиття заходів щодо відстеження, локалізації та ліквідації забруднень в Чорному та Азовському морях, в межах акваторій морських портів, покладено на Адміністрацію морських портів України.

Результати перевірки (огляду) судна, інструментально-лабораторних вимірювань проб води акваторії порту в місці забруднення

Контактні дані для оповіщення щодо забруднення