ЕКОЛОГІЯ

Відповідно до Закону України «Про морські порти України» державне підприємство «Адміністрація морських портів України» створено з метою забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища…

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ISO 14001:2015

Виконання покладених на державне підприємство «Адміністрація морських портів України» обов’язків в сфері охорони довкілля забезпечується належним функціонуванням «Системи екологічного менеджменту ДП «АМПУ», яка сертифікована українським офісом міжнародного сертифікаційного органу «Бюро Верітас», на відповідність міжнародному стандарту ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту – Вимоги та настанови щодо застосування». Міжнародним сертифікаційним органом «Бюро Верітас» раз на рік проводиться наглядовий аудит, та раз на три роки – повторний сертифікаційний (ресертифікаційний) аудит для підтвердження відповідності «Системи екологічного менеджменту ДП «АМПУ» вимогам міжнародного стандарту ISO 14001:2015 «Система екологічного менеджменту – Вимоги та настанови щодо застосування».

Екологічна політика
Звіт щодо реалізації Екологічної політики
Сертифікат ISO 14001:2015

Екологічна політика

Звіт щодо реалізації Екологічної політики

Сертифікат ISO 14001:2015

ПРИЙМАННЯ ЗАБРУДНЕНЬ З СУДЕН

ПОРТОВІ ПРИЙМАЛЬНІ СПОРУДИ

Забезпечення наявності та функціонування портових приймальних споруд в морських портах України відповідно до Міжнародної конвенції МАРПОЛ 73/78 покладено на Адміністрацію морських портів України.
Форма сповіщення про забруднюючі речовини
Плани поводження з судновими відходами та залишками вантажу
Контактні дані для подання Форми сповіщення

Форма сповіщення про забруднюючі речовини, які підлягають здачі з судна в порту/Notification form of waste delivery from ships to port

Плани поводження з судновими відходами та залишками вантажу в адміністраціях портів/ Plan on treatment ship waste and cargo residues at sea port authority

Контактні дані для подання Форми сповіщення/ Сontact details for submitting the Notification form

Система екологічного менеджменту

МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

З метою збереження стану довкілля, прогнозування його змін та оцінки функціонування впровадженої системи екологічного менеджменту на підприємстві здійснюється моніторинг стану навколишнього природного середовища.

Моніторингові дослідження води
Моніторингові дослідження повітря

Моніторингові дослідження води у фонових точках

Моніторингові дослідження атмосферного повітря

Відстеження, локалізації та ліквідації забруднень

ЗАБРУДНЕННЯ АКВАТОРІЙ ПОРТІВ

Державою вжиття заходів щодо відстеження, локалізації та ліквідації забруднень в Чорному та Азовському морях, в межах акваторій морських портів, покладено на Адміністрацію морських портів України.
Результати перевірки (огляду) суднен
Контактні дані для оповіщення

Результати перевірки (огляду) судна, інструментально-лабораторних вимірювань проб води акваторії порту в місці забруднення

Контактні дані для оповіщення щодо забруднення