Антикорупційна діяльність

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» АМПУ веде активну діяльність з питань запобігання корупції з публікацію відповідних звітів. Користувачі додатково можуть повідомити про корупційні випадки та ризики анонімно…

Основна нормативна база АМПУ з питань запобігання корупції

Антикорупційна політика АМПУ

Антикорупційна Програма ДП «АМПУ»

Цією Антикорупційною програмою ДП «АМПУ» проголошує, що його працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом нульової терпимості до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

Антикорупційна Політика ДП «АМПУ»

Політика запобігання та протидії корупції ДП «АМПУ» демонструє і висловлює свою принципову позицію та нульову терпимість до корупції як явища, що є незаконним та таким, що порушує моральні і етичні принципи здійснення підприємницької діяльності, наносить матеріальну та репутаційну шкоду. Ця Політика є основою для формування нормативно-правових актів ДП «АМПУ», а також запорукою того, що розвиток Підприємства буде здійснюватися відповідно до міжнародних принципів ведення бізнесу та стандартів.

Кодекс Етики ДП «АМПУ»

Звід норм, правил і принципів, що визначають етику взаємних відносин всередині ДП «АМПУ», а також взаємні відносини з партнерами, агентами, органами державної влади та іншими зацікавленими сторонами.

Кодекс корпоративного управління ДП «АМПУ»

Еволюція Антикорупційного Комплаєнсу ДП «АМПУ»

З липня 2017 року запроваджено Антикорупційну комплаєнс-політику ДП «АМПУ», тобто систему заходів, що застосовується на підприємстві з метою запобігання вчинення працівниками корупційних чи пов’язаних з ними правопорушень, а також з метою забезпечення відповідності діяльності підприємства вимогам антикорупційного законодавства та антикорупційної програми.

Перелік основних антикорупційних політик і процедур ДП «АМПУ»

Перелік методичних матеріалів, наказів, кодексів та положень.

Гайд для викривачів корупції

Посібник, як реагувати на корупційну діяльність.

Порядок розгляду повідомлень про корупцію

Порядок прийому, реєстрації, попередньої перевірки та розгляду повідомлень про корупцію у державному підприємстві «Адміністрація морських портів України».

Механізми заохочення викривачів

Положення про впровадження у державному підприємстві «Адміністрація морських портів України» механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Комісія з оцінки корупційних ризиків

Положення про постійно діючу Комісію з оцінки корупційних ризиків.

Положення

Про проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів та проєктів внутрішніх офіційних документів у державному підприємстві «Адміністрація морських портів України»

Порядок

Ведення реєстрів з питань антикорупційної діяльності у
державному підприємстві «Адміністрація морських портів України»

Порядок

Проведення внутрішніх розслідувань в державному підприємстві
«Адміністрація морських портів України»

План роботи на 2024 рік

План роботи управління з питань запобігання та виявлення
корупції апарату управління ДП «АМПУ» на 2024 рік

Звітність та результати антикорупційних заходів

Звітність

Узагальнені результати анонімного опитування щодо антикорупційної політики ДП «АМПУ» серед посадових осіб апарату управління та відокремлених підрозділі

(проведеного на виконання окремого доручення від 02.06.2020 №369/10/ОД «Про дослідження з питань антикорупційної політики підприємства»)

Узагальнені результати анонімного опитування посадових осіб апарату управління та філій ДП «АМПУ»

(на виконання окремого доручення від 04.06.2021 № 250/10/ОД «Про дослідження з питань антикорупційної політики підприємства»)

Узагальнені окремі результати анонімного опитування працівників апарату управління та філій ДП «АМПУ»

(по окремому дорученню від 22.12.2021 № 573/10/ОД «Про залучення працівників до участі у щорічній оцінці корупційних ризиків у діяльності ДП «АМПУ»)

Антикорупційний Комплаєнс ДП «АМПУ» 2019 рік

Антикорупційний Комплаєнс ДП «АМПУ» 2020 рік

Звіт "Про оцінку ефективності виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ» у 2 півріччі та протягом 2020 року

Антикорупційний Комплаєнс ДП «АМПУ» 2021 рік

Звіт "Про результати виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ» у 2 півріччі та протягом 2021 року (витяг)

Антикорупційний Комплаєнс ДП «АМПУ» 2021 рік згідно GRI 205

Антикорупційний Комплаєнс ДП «АМПУ» 2022 рік

Звіт "Про результати виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ» протягом 2022 року

Антикорупційний Комплаєнс ДП «АМПУ» 2023 рік

Звіт "Про результати виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ» протягом 2023 року

Антикорупційний Комплаєнс ДП «АМПУ» I квартал 2024 рік

Звіт "Про результати виконання Антикорупційної програми ДП «АМПУ» протягом I кварталу 2024 року

антикорупційна програма

Повідомити про корупцію

Антикорупційна Програма ДП АМПУ встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції.

Контактний телефон

Робочий телефон уповноваженого.

Контактний телефон

Спеціальна телефонна лінія для вхідних дзвінків.

Контактні дані Уповноваженого

Повідомити Уповноваженого

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені, зокрема, відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила правопорушення тощо.

Повідомити через Єдиний портал повідомлень викривачів

Пройти анонімне опитування

Пройдіть опитування про наявну інформацію щодо можливих корупційних ризиків.